Skogstrimmen

Skogstrimmen avholdes alltid på mandager i sommerhalvåret. Deltagerne deler seg vanligvis opp i to eller tre grupper etter ønsket fart - gå, jogge eller løpe. Det er enkel instruksjon i kart og kompass for de som ønsker det.

Ytterligere informasjon om vårt Skogstrimmen: Inger Marie Bjørke på tlf. 62 59 13 09/950 56 716 og e-mail: ole-lien@outlook.com

Skogstrimmen 2018
Løten o-lag ønsker velkommen ut i skogen til vårt årlige trim-/treningstilbud som er basert på å bruke o-lagets tur-o-poster.
Aktiviteten foregår på mandager fra og med 30. april.
Det er felles avreise fra Løten Torg kl. 18.30. (NB!! Kl. 18.00 de fire siste kveldene som er 20. aug., 27. aug., 3. sept. og 10. sept.). Deltakerne deles vanligvis opp i to eller tre grupper etter ønsket fart – gå, gå/jogge eller jogge/løpe. Det gis enkel instruksjon i kart og kompass for de som ønsker det.
Opplegget går fram til midten av september, men med pause i juli.
I likhet med tidligere år legges det dessuten inn en felles fjelltur over en helg i september for de som ønsker det.
For ytterligere informasjon, kontakt Inger Marie Bjørke på tlf. 62 59 13 09 / 950 56 716 eller e-mail: ole-lien@outlook.com

 

Løsningen er designet og utviklet av Bjørnar Bjørke Olsen