Krav om politiattest
I følge ordning satt i drift fra 1. januar 2009 må flere i Løten o-lag innhente politiattest på grunn av sine verv.
På hjemmesiden til NIF, http://www.nif.no, står følgende:
”Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.”

For Løten o-lag gjelder ordningen for personer som:
• sitter i styret
• er med i Rekruttkomitèen
• er med i Sportsutvalget
• er trenere, instruktør eller lagleder

Ansvarlig for håndteringen er:
Kristian Storsveen

E-post: ks(krøll)georaad.no

Tlf: 900 43 985

Stedfortreder:
Sven Arne Wright Hagen
E-post: sven.hagen(krøll)vegvesen.no
Tlf: 911 24 328

De ansvarlige representantene for ordningen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Idrettslaget har ikke anledning til å be personer om å innhente politiattester for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Er du berørt av ordningen? Slik gjør du det:

1. Fyll ut søknadsskjema og kontakt Kristian. Søknaden fylles så ut av Løten o-lag og begge undertegner søknaden. Kristian sender søknadene samlet til politiet.

2. Politiet sender attesten til den aktuelle personen som ordinær post. Løten o-lag mottar ikke attesten.

3. Attesten skal bare fremvises til Kristian. Løten o-lag skal ikke lagre attesten, men skal skriftlig nedtegne opplysninger om hvilke personer som på hvilket tidspunkt har fremvist politiattest uten anmerkninger.


Løten o-lag skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.


Her finner du informasjon om politiattester
Nettsiden til NIF, http://www.nif.no
Brosjyre vedr politiattester og søknadsskjema om politiattest finner du her. 
 
Hilsen

Styret i Løten o-lag

Løsningen er designet og utviklet av Bjørnar Bjørke Olsen