Komiteer og utvalg
LEDER
Tove-Kristin Westli
Mathias Weideborgsv 11, 2340 Løten, Tlf: 62591512 / Mobil: 91627051, E-post: leder@lotenol.no

NESTLEDER

Lars Skramstad

Vestbygdvegen 228, 2340 Løten, Mobil: 918 56 285, E-post: lars.skramstad@geno.no 

 

Finanskomiteen

Steinar Libak (leder)
Svingen 4, 2340 Løten,  Tlf: 62591289, E-post: steinar.libak@elverum.toyota.no

Arvid Bratlie (sponsoransvarlig)
Asbjørn Schjerve (regnskap)
Einar Lien (løperregnskap)

Informasjonskomiteen

Emilie Westli Andersen (leder)
Math. Weideborgsv 11, 2340 Løten, Tlf: / Mobil: 95470299, E-post: ewa09@bbnett.no

Nina Smestad
Rønnaug Sagbakken

Turorienteringskomiteen

Leif Martin Kjos (leder)
Ole Lien
Helge Kristen Storsveen
Inger Marie Bjørke

Sportsutvalget

Kristian Storsveen (leder)
Englaugshagan 12, 2345 Ådalsbruk, Tlf: 62590283 / Mobil: 90043985, E-post: krstorsv@bbnett.no

Marius Øie (trener)
Stine Sønsterud Berg (som rekruttleder)
Herman Bakke (påmelder)

Rekruttkomiteen

Stine Sønsterud Berg (leder)
tlf 93210699, E-post: berg.stine@outlook.com

Ove Antvord Haugereid
Mikkel Ringnes
Evine Westli Andersen
Konrad Dahl/Helen Holt Palerud

 

Teknisk komite

Bjørnar Bjørke Olsen (leder og kartansvarlig)
Dr. Wefrings veg 74, 2340 Løten, Mobil: 92285442, E-post: bjornaol@online.no

Ole Lien (matrialforvalter)
Odd Arne Blystad (draktsalg)

Miljøkomiteen

Lars Skramstad (leder)

Vestbygdvegen 228 , 2340 Løten, Mobil: 918 56 285, E-post: lars.skramstad@geno.no


Eli Stensli

Uttakingskomiteen

Marius Øie (leder)
Lis Dæhli
Herman Bakke

Pinseløpene

Pinseløpene 2018
Løpsleder: Geir Ola Blystad
Assistent: Arvid Bratlie
Løypeleggere: Asbjørn Schjerve og Kristian Storsveen

Pinseløpene 2019
Løpsleder: Arvid Bratlie
Ass. løpsleder: Ola Brevig
Løypelegger:

Stolpejakten

Tore Stenseth (leder)

Knut Johan Schjerve
Henning Olsen
Løsningen er designet og utviklet av Bjørnar Bjørke Olsen