Komiteer og utvalg
LEDER
Tove-Kristin Westli
Mathias Weideborgsv 11, 2340 Løten, Tlf: 62591512 / Mobil: 91627051, E-post: leder@lotenol.no

NESTLEDER

Lars Skramstad

Vestbygdvegen 228, 2340 Løten, Mobil: 918 56 285, E-post: lars.skramstad@geno.no 

 

Finanskomiteen

Steinar Libak (leder og regnskap)
Svingen 4, 2340 Løten,  Tlf: 62591289, E-post: s-libak@online.no


Einar Lien (løperregnskap)

Informasjonskomiteen

Emilie Westli Andersen (leder)
Math. Weideborgsv 11, 2340 Løten, Tlf: / Mobil: 95470299, E-post: ewa09@bbnett.no

Nina Smestad

Turorienteringskomiteen

Leif Martin Kjos (leder)
Ole Lien
Helge Kristen Storsveen
Inger Marie Bjørke

Sportsutvalget

Marius Øie (leder)
Rokosjøvegen 535, 2340 Løten, Mobil: 99405460, E-post: mariusoie1@gmail.com

Nina Smestad(trener)
Herman Bakke (påmelder)

Rekruttkomiteen

Martin Alfei
Bente Elin Lilleøkseth (styremedlem)
Evine Westli Andersen
Konrad Dahl
Helene Holt Palerud

Sportslig leder har administrativt ansvar for Rekruttkomiteen.

Teknisk komite

Bjørnar Bjørke Olsen (leder og kartansvarlig)
Dr. Wefrings veg 74, 2340 Løten, Mobil: 92285442, E-post: bjornaol@online.no

Ole Lien (matrialforvalter)
Ansvarlig draktsalg: Tove-Kristin Westli

Miljøkomiteen

Lars Skramstad (leder)

Vestbygdvegen 228 , 2340 Løten, Mobil: 918 56 285, E-post: lars.skramstad@geno.no


Lis Dæhli

Uttakingskomiteen

Marius Øie (leder)
Lis Dæhli
Herman Bakke

Pinseløpene

Pinseløpene 2020

Løpsleder: Ola Brevig

Ass. løpsleder: 

Løypelegger: Svein Godager

Stolpejakten

Tore Stenseth (leder)

Knut Johan Schjerve
Henning Olsen

Valgkomiteen

Trond Ivar Søberg (leder)

Yngve Volden

Bjørg Sorperud

Varamedlem: Lars Ole Djuve

Løsningen er designet og utviklet av Bjørnar Bjørke Olsen