Komiteer og utvalg
LEDER
Tove-Kristin Westli
Mathias Weideborgsv 11, 2340 Løten, Tlf: 62591512 / Mobil: 91627051, E-post: leder@lotenol.no

NESTLEDER

Lars Skramstad

Vestbygdvegen 228, 2340 Løten, Mobil: 918 56 285, E-post: lars.skramstad@geno.no 

 

Finanskomiteen

Steinar Libak (leder)
Svingen 4, 2340 Løten,  Tlf: 62591289, E-post: s-libak@online.no

Asbjørn Schjerve (regnskap)
Einar Lien (løperregnskap)

Informasjonskomiteen

Emilie Westli Andersen (leder)
Math. Weideborgsv 11, 2340 Løten, Tlf: / Mobil: 95470299, E-post: ewa09@bbnett.no

Nina Smestad
Petter Stensli Forseth

Turorienteringskomiteen

Leif Martin Kjos (leder)
Ole Lien
Helge Kristen Storsveen
Inger Marie Bjørke

Sportsutvalget

Kristian Storsveen (leder)
Englaugshagan 12, 2345 Ådalsbruk, Tlf: 62590283 / Mobil: 90043985, E-post: krstorsv@bbnett.no

Marius Øie (trener)
Herman Bakke (påmelder)

Rekruttkomiteen

Martin Alfei
Bente Elin Lilleøkseth
Evine Westli Andersen
Konrad Dahl
Helene Holt Palerud

Sportslig leder har administrativt ansvar for Rekruttkomiteen. Stine Sønsterud Berg er nå kun styremedlem med mer ansvar for ungdomsgruppa og mot Mjøs-O

Teknisk komite

Bjørnar Bjørke Olsen (leder og kartansvarlig)
Dr. Wefrings veg 74, 2340 Løten, Mobil: 92285442, E-post: bjornaol@online.no

Ole Lien (matrialforvalter)
Ansvarlig draktsalg: Tove-Kristin Westli

Miljøkomiteen

Lars Skramstad (leder)

Vestbygdvegen 228 , 2340 Løten, Mobil: 918 56 285, E-post: lars.skramstad@geno.no


Eli Stensli

Uttakingskomiteen

Marius Øie (leder)
Lis Dæhli
Herman Bakke

Pinseløpene

Pinseløpene 2019
Løpsleder: Arvid Bratlie
Ass. løpsleder: Ola Brevig
Løypelegger: Marius Øie

Pinseløpene 2020
Løpsleder: Ola Brevig

Stolpejakten

Tore Stenseth (leder)

Knut Johan Schjerve
Henning Olsen
Løsningen er designet og utviklet av Bjørnar Bjørke Olsen