Økonomi

I fanene under vil du kunne finne hvilke dekningsregler som gjelder for medlemmer i Løten o-lag. 

Vi oppfordrer også alle til å benytte vår konto i Grasrotandelen når du spiller spill hos Norsk Tipping.

Dekningsregler for medlemmer

Regler som gjelder fra 1. januar 2018:

Løten o-lag dekker startavgift for alle medlemmer under 21 år + medlemmer i H21A/D21A som er under utdanning. Likeledes satsende eliteløpere i kontrakt med Løten o-lag. Medlemmene må starte i løpene de er påmeldt til. Dersom de ikke starter må de dekke startavgiften selv. Ved sykdom/skade eller “kritiske” situasjoner som gjør at de ikke kan delta, kan de ved å henvende seg til oppmannen (innen en uke etter at løpet er avholdt), bli fritatt for egenbetaling av startavgift. Etteranmeldingsgebyr må alle dekke selv. Startavgift i ferieløp dekker alle selv uansett alder (NM, Norgescup, testløp og KM regner ikke som ferieløp). Reglene for NM, Norges-cup og testløp står i Håndboka (O-boka 2018).

Egenandeler for stafetter, samlinger m.m. bestemmes av sportsutvalget tidlig og legges ut på hjemmesida i god tid før påmeldingsfrist.

Aktivitetskontingent og egenandeler 2018:

Hovedløp/OLL:  kr. 0,- i egenandel
NC/NM sr:          kr. 0,- i egenandel
NC/NM jr            kr. 0,- i egenandel
NC/NM ski-o       kr. 0,- i egenandel

Kjøregodtgjørelse til Hovedløp, NM, testløp og Norges-cup beholdes som den er, kr. 0,75 per km per passasjer. Sjåfør må sende regning til leder i treningsutvalget. Benytt skjema på hjemmesiden (ligger under Klubben/Dokumentsenter). Regninga må sendes senest 14 dager etter avholdt aktivitet. Deltakere får dekket overnatting med opptil 250 kr per natt. Maten betaler de selv. Når det ikke er aktuelt å kjøre bil dekkes flyreise med inntil kr. 500,- pr. deltaker. Billetter bestilles av den enkelte. Ledere bestemt av Løten o-lag på Hovedløp, NM, testløp og Norgescup får dekket alle utgifter ved overnatting.

Løten o-lag dekker årsavgift i forbindelse med deltakelse på NOFs grupper. Det samme gjelder egenandeler der løperne er tatt ut av NOF.

Reglene gjelder for 2018 og vurderes på nytt før neste sesong.

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør at du som spiller selv kan bestemme hvor litt av overskuddet til Norsk Tipping skal gå.
Forutsetningen er at det laget eller den foreningen du ønsker å knytte deg til er registrert i Frivillighetsregisteret og godkjent som grasrotmottaker. Løten Orienteringslag er nå registrert.

For å kunne registrere Grasrotandelen på Løten o-lag må riktig navn ( Løten Orienteringslag) staves hos kommisjonær eller riktig

organisasjonsnr 981634233

, systemet er ømfintlig og liker ikke feil. Det anbefales at de som skal støtte Løten o-lag noterer seg organisasjonsnr ved registreringen, da blir det riktig. Alle de som har tippet i 2009 og ikke har registrert sin Grasrotandel på andre lag/foreninger tidligere, vil alt du har tippet for bli registrert på Løten o-lag, dvs støtten har tilbakevirkning og vil komme godt med i klubbkassa til Løten o-lag. 


Det vil bli notert på en oversikt som finnes hos flere kommisjonærer i Løten med Løten o-lag og organisasjonsnr slik at vi kan fange flere som vil støtte oss. Ser dere noen plasser hvor det mangler, få det opp.


Nedenfor finner du en link hvor du kan søke fram og følge utviklingen med antall personer som støtter Løten o-lag og hvor mye penger det har kommet i støtte.


Her er linken

Draktreklame

Alle lagets medlemmer skal bruke lagets løpsdrakt og overtrekk når de representerer Løten O-lag i offisielle konkurranser og ved representasjon av laget i andre sammenhenger.

 

Løsningen er designet og utviklet av Bjørnar Bjørke Olsen