Bli medlem
For å melde deg inn i Løten OL fyller du bare i og sender inn skjemaet nedenfor. Ved familiemedlemsskap kan man angi de resterende familiemedlemmenes personalia.
Medlemstype
Kontaktinformasjon
   

Medlemskontingenten er:

Til og med året du fyller 16 år: kr. 200,-
17 år og eldre: kr. 400 ,-
Familie:* kr. 800 ,-
Støttemedlem: kr. 200,- (eller valgfritt beløp)

*Ved familiemedlemskap inngår ikke ”barn” 17 år og eldre. For disse må det betales egen medlemskontingent. Medlemkontingent kan innbetales til Løten O-lags konto 1865.07.07040.

Løsningen er designet og utviklet av Bjørnar Bjørke Olsen